Product NameSize DesignASize DesignBSize DesignCSize DesignDElectrical Parameters VF@IFElectrical Parameters IFElectrical Parameters VRRMElectrical Parameters IRElectrical Parameters TRR@RG-1Electrical Parameters HTIR@TA=125℃
SGPP100J100±274±1270±2020±51.0236000.81600100
SGPP100K100±274±1270±2020±51.0248000.91600100
SGPP100M100±274±1270±2020±51.04610000.91600100
SGPP110J110±284±1270±2020±51.027.56000.81600100
SGPP110M110±284±1270±2020±51.047.510000.91600100
SGPP120J120±294±1270±2020±51.02106000.81600120
SGPP120K120±294±1270±2020±51.05108000.91600120
SGPP120M120±294±1270±2020±51.041010000.91600120
SGPP130J130±2104±1270±2020±51.0212.56000.81600120
SGPP130M130±2104±1270±2020±51.112.510000.91600120
SGPP140J140±2114±1270±2020±51.0517.56000.81600120
SGPP140M140±2114±1270±2020±51.117.510000.91600120
SGPP140Z140±2114±1300±2020±51.117.5140011600200
SGPP160M160±2134±1270±2020±51.112.510000.91600150
SGPP160T160±2134±1290±2020±51.117.5130011600300
SGPP165M165±2139±1270±2020±51.117.510000.91600150
SGPP170K170±2144±1270±2020±51.05258000.91600200
SGPP180M180±2153±1270±2020±51.125100011600200
SGPP40M40±222±1270±2020±51.04110000.280050
SGPP42M42±224±1270±2020±51.04110000.280050
SGPP45M45±225±1270±2020±51.04110000.280050
SGPP46J46±225±1270±2020±51.0216000.280050
SGPP46M46±226±1270±2020±51.04110000.280050
SGPP46T46±226±1290±2020±51.1113000.3800100
SGPP47J47±226±1270±2020±51.0216000.280050
SGPP47M47±227±1270±2020±51.04110000.280050
SGPP49M49±228±1270±2020±51.04110000.280050
SGPP50J50±228±1270±2020±51.0216000.280050
SGPP50M50±229±1270±2020±51.04110000.280050
SGPP50Z50±229±1300±2020±51.1115000.4800100
SGPP56M56±235±1270±2020±51.041.510000.280050
SGPP60J60±236±1270±2020±51.0226000.280050
SGPP60M60±236±1270±2020±51.04210000.280050
SGPP70J70±246±1270±2020±51.0226000.2800100
SGPP70M70±246±1270±2020±51.04210000.2800100
SGPP79M79±253±1270±2020±51.04310000.21200100
SGPP84J84±258±1270±2020±51.0236000.71400100
SGPP84K84±258±1270±2020±51.0248000.71400100
SGPP84M84±258±1270±2020±51.04410000.81400100
SGPP84T84±258±1290±2020±51.1413000.81400120
SGPP88J88±262±1270±2020±51.0236000.71400100
SGPP88K88±262±1270±2020±51.0248000.71400100
SGPP88M88±262±1270±2020±51.04410000.81400100
SGPP88T88±262±1290±2020±51.1413000.81400120
SGPP95J95±269±1270±2020±51.0256000.71400100
SGPP95K95±269±1270±2020±51.0248000.71400100
SGPP95M95±269±1270±2020±51.04410000.71400100
SGPP95T95±269±1290±2020±51.1513000.81400120
SGPP95Z95±269±1300±2020±51.1415000.81400150